Maria Kananen, Kehokätköilyä, 2021

Maria Kanasen taide syntyy vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ympäristöjen kanssa. Kehokätköilyä-liikeimprovisaatiot 10.7.–30.7.2021 kuudella eri rastilla kaupungissa, tarkemmin Kehokätköilyä infosivuilta.

Ne alkavat Kuvataiteen päivänä 10.7. Sepän talolla klo 10.30 ja 13.00, Heikklän taidepihalla 11.30 ja 17.00, Rauman taidemuseolla 12.00 ja 16.30 sekä Rauman merimuseolla klo 13.45 ja 15.45. Pitsiviikon aikana opastetut Kehokätköilyä-kävelykierrokset 17.—24.7.2021. Aikataulut löydät Pitsiviikon aikataulusta. Mustan pitsin yössä 23.7. klo 19.00.

Residenssi heinäkuu
Maria Kananen (FI)

Tanssitaiteilija Maria Kananen työskentelee RaumArsin residenssissä heinäkuussa Kehokätköilyä
yhteisötanssiteoksen parissa. Kanasen taide syntyy vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ympäristöjen kanssa. Rooli taiteilijana voi olla esimerkiksi jonkin erityisen asian toteutuminen, toisenlaisen kokeminen tai olemisen tavan mahdollistamista. Teos kutsuukin kaikenikäiset ihmiset yhdessä ja erikseen pysähtymään hiljentymisen, läsnäolon, kuuntelun ja kehollisuuden äärelle sekä nauttimaan kaupunkiympäristöstä ja viheralueista arkista olemista syvemmällä tavalla. Teos rakentuu yksinkertaisista kehollisista tehtävistä, joihin voi tutustua 10.-30.7.2021 eri puolilla Raumaa sijaitsevilla rasteilla sekä verkossa mariakananen.com/kehokatkoilya 

Rastit avautuvat Suomen kuvataiteen päivänä 10.7., jolloin Marian voi tavoittaa kaupungilta ja eri tapahtumakohteista jakamassa tietoa teoksesta sekä Kehokätköilyä -liikeimprovisaatioiden parista. Rastit sijaitsevat paikoissa, joita sai ehdottaa ennakkoon, ja jotka ihmiset kokevat merkityksellisiksi kuten Seminaarin puutarhassa ja Vanhan kirkon raunioilla. 

Kehokätköilyä toteutetaan yhteistyössä RaumaArs ry:n, Rauman kaupungin ja Läntisen tanssin
aluekeskuksen kanssa.

Maria Kananen on espoolainen freelance tanssitaiteilija ja VAPAAkollektiivi -taiteilijaryhmän jäsen. Hän on toiminut laaja-alaisesti kotimaisen tanssin kentällä vuodesta 2000 tanssijan, koreografin, ohjaajan, tuottajan ja tapahtumajärjestäjän moninaisissa tehtävissä. Kanasella on myös
täydennyskoulutusta tanssi-liiketerapian, musiikki- ja kuvataideterapian sekä toimintaterapian aloilta.

Taide on vahva väline monenlaisten psyykkisten, fyysisten ja emotionaalisten haasteiden työstämiseksi ja asioiden esiin tuomiseksi. Taiteilija kokee tärkeänä työskennellä laajasta taiteellis-terapeuttis-pedagogisesta näkökulmasta käsin. Kanasen tanssitaide on ehdotus ja kutsu arkista olemista syvemmän kokemisen äärelle. Se avaa oven kehollisuuteen ja kokonaisvaltaiseen läsnäoloon; tilaan, josta käsin mahdollistuu itsen, toisen sekä ympäristön myötätuntoinen kohtaaminen, arvostaminen ja vaaliminen.