HAKUOHJEET

Haku vuoden 2023 residensseihin on avoinna 15.5.2022 saakka.Yhteisötaiteen residenssi

Työskentelyjaksot yleensä keväällä ja syksyllä. Maksuton majoitus, pieni materiaalikorvaus ja apua toteuttamiseen.

 • kannustamme erityisesti lasten kanssa työskentelyyn.
 • residenssi kesto vähintään 2 kuukautta.

Itsenäisen työskentelyn residenssi 1–5 kk

 • majoitus 250€/kk, ei-taiteilija -kumppaneilta lisämaksu.
 • lisänä mielenkiintoinen mahdollisuus yhteistyöhön ja työhuoneeseen Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelassa. Residenssi on tarkoitettu pääasiassa arkkitehdille tai tutkijalle, jonka tutkimusalueeseen kuuluu jokin seuraavista aihepiireistä: kulttuuriympäristö, kulttuuriperintö, maailmanperintö, puurakentaminen. Myös muiden alojen taiteilijoiden hakemukset tervetulleita, mutta toivomme niiden liittyvän maailmanperintöön. Toimistotiloissa on käytössä oma työhuone, WLAN ja sosiaalitilat. Verstasrakennuksesta löytyy tilat esim. puutöiden tekemistä varten. Tammelan henkilökunta auttaa luomaan kontakteja julkishallinnollisiin organisaatioihin sekä paikallisiin asukkaisiin ja yrittäjiin. Vastineeksi työtilan käytöstä odotamme valittavalta henkilöltä luennon pitämistä tai pienimuotoista näyttelyä Tammelassa. Hakijoilla on mahdollisuus anoa majoituskuluihin stipendiä Vanha Rauma Säätiöltä. Työskentely Tammelassa joko tammi-helmikuussa tai syys-joulukuussa.
 • kesäkuukaudet erityisesti perheille

YLEISTÄ

RaumArs tarjoaa vuodessa kahdelle-kolmelle yhteisötaideprojektin tekevälle taiteilijalle asunnon käyttöön maksutta, pyrkii järjestämään työskentelymahdollisuuksia ja antamaan pienen materiaalikorvauksen sekä antaa apua ehdotetun yhteisötaideprojektin toteuttamisessa. Muut taiteilijat maksavat kuukausimaksun 250€. RaumArs tukee kaikkia taiteilijoita kustantamalla residenssiasunnon loput asumis- ja käyttökulut. Kaikilta peritään rekisteröintimaksu 100€ ja rahapantti 120€. Taiteilijoiden on itse hoidettava yleiset elämiskustannukset, matkat sekä taideteosten kuljetuskustannukset.

Kaikilla residenssitaiteilijoilla on hyvät mahdollisuudet saada yhteistyökumppaneilta materiaaleja käsitöihin. Yhteistyökumppanimme (Rauman Seudun Katulähetys, Rauman Seudun Työnhakijat ja Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammela) voivat myös tarjota työskentelytilaa puu-, maalaus- tai tekstiilityölle, varsinkin jos toteuttaa taideprojektin heidän kanssaan. Useimmiten työtilat ovat maksuttomia, mutta niiden käytöstä on kuitenkin sovittava tapauskohtaisesti ja erikseen.

Odotukset taiteilijaa kohtaan

Hakijoiden – erityisesti maksutonta majoitusta/stipenditaiteilijuutta hakevien – edellytetään esittävän selkeän suunnitelman residenssin aikana toteutettavasta yhteisö-, ympäristö- tai julkisen taiteen projektista. Valinnan kriteereinä ovat taiteilijan motivaatio työskennellä yhteisön kanssa, aiempien teosten taso ja työsuunnitelma.

Itsenäisesti työskentelevältä taiteilijalta/arkkitehdilta odotetaan jonkinasteista yhteistyötä työtilan tarjoavan kumppanin kanssa, vähintään taiteilijaesittelyä tai teoksen julkista lopputuloksen esittelyä.

Useat projekteista toteutetaan koululaisten tai lasten nuorten kanssa, mutta taiteilijat voivat toteuttaa projektin minkä yhteistyöryhmän kanssa tahansa. Usein näyttelyt ja tapahtumat toteutetaan perinteisistä näyttelytiloista poikkeaviin paikkoihin.

Yhteisötaidetta toteuttavilta taiteilijoilta emme vaadi aikaisempaa opetuskokemusta, mutta taiteilijan tulee pystyä ohjaamaan ryhmää ja toteuttamaan projekti suunnitelmansa mukaisesti.

Kaksivaiheinen työskentely

Residenssi voi myös johtaa pidemmän työskentelyn yhteisötaideprojektiin siten, että ensimmäisellä jaksolla taiteilija tutustuu paikkakuntaan sekä ryhmään ja seuraavana lukukautena/vuonna toteuttaa projektin.

Hakemus

Ota huomioon, että selkeä ja hyvin kirjoitettu hakemus on ratkaisevaa, koska RaumArs anoo vuosittain rahoituksensa julkisista avustuksista ja liittää niihin taiteilijoiden hakemukset.

Hakemukseen kirjoitetaan:

 • taidetausta
 • lyhyt projektikuvaus
 • pitkä projektikuvaus/työsuunnitelma
 • ryhmä, jonka kanssa toivot työskenteleväsi vai haluatko tehdä työsi itsenäisesti
 • portfolio, joka sisältää CV:n tai portfolio ja CV erikseen (kaikki max 2 Mb). Jos kyseessä on pariskunta, työpari tai ryhmä, liitä jokaisen CV.
 • huomaa nimetä liitteet omalla nimelläsi, EI esimerkiksi ”RaumArs CV”, koska saamme kymmenittäin hakemuksia. Näin tiedämme kenen hakemukseen portfolio kuuluu.

Hallitus yhteistyökumppaneineen käsittelee hakemukset touko–kesäkuussa. Valittuihin taiteilijoihin ollaan yhteydessä kesän aikana ja heidän nimensä julkistetaan syksyllä näillä nettisivuilla ja RaumArsin Facebookissa. Hakulomake pysyy kuitenkin avoinna virallisen hakupäivän jälkeen, jotta taiteilijat voivat hakea residenssipaikkaa mahdollisesti jäljelle jääneille kuukausille sen jälkeen, kun seuraavan vuoden taiteilijat on valittu.

Hakemuksianne odottaen 🙂