TAIDEPROJEKTEJA

RaumArs ry:n residensseihin voivat hakea eri alojen taiteilijat. Teemme laajasti yhteistyötä mm. museoiden, yhdistysten, taiteilijaseurojen kanssa ja residenssitaitelijat työskentelevät esimerkiksi koululaisten, ikäihmisten sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen asiakkaiden kanssa. Tässä esimerkkejä muutamista aiemmista taideprojekteista. Kaikki taiteilijat projekteineen on esitelty kohdassa ”Taiteilijat > Aiemmat taiteilijat”.