Andrzej Tarasiuk, Mekaaniset puut, 2022

Lastenkulttuuriviikkojen Rauma 580-vuotta -työpajat varhaiskasvatusryhmille ja alakoululuokille 7.–20.3.2022.
Rauma 580-vuotta -teokset esillä Rauman kirjaston ikkunoissa 10.–18.4.2022.

Mekaaniset puut -näyttely Rauman taidemuseo, piha ja ulkorakennukset 22.4.–15.5.2022. Kuusiston taidekartano, puutarha 24.5.–8.9.2022 ja Vuojoen kartano puutarha 9.9.2022–talvi 2022/kevät 2023. Pysyvä teos Sepän talon puutarha 9.9.2022–

Residenssi: helmikuu-toukokuu
Andrzej Tarasiuk (PL/CA)

Rauma 580-työpajat.

Torontossa asuva puolalais-kanadalainen Andrzej Tarasiuk piti maaliskuussa Lastenkulttuuriviikoilla päiväkoti-ikäisille Rauman historiaan liittyviä Rauma 580 -työpajoja, joissa käytettiin taiteilijan tekemiä luonnon värejä. Tarasiuk perehtyi Rauman historiaan, josta nousi esille kuusi teemaa: merenkulku, kauppa, koulutus, taide, käsityö ja uskonto. Näistä teemoista hän suunnitteli kuvat sekä kirjoitti historian mekaanisella kirjoituskoneella tehden pohjat, joiden päälle lapset saivat toteuttaa omat teoksensa kasveista tehtyjen värien avulla. Värejä Tarasiuk uutti muun muassa männyn kävyistä, havuista ja kaarnasta sekä puolukasta, koivun tuohesta ja jäkälästä.

Mekaaniset puut / Mechanical Trees 

Tarasiuk piti työpajoja myös Rauman Opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen sivuaineryhmän opiskelijoille yhteistyössä opettaja Maija Eskon kanssa, ja heidän näyttelynsä Mekaaniset puut sekä Aika kumma – Kumma aika avautuvat yhtä aikaa Rauman taidemuseon ulkotiloissa.

Taiteen tekemisessä Andrzej Tarasiukia ohjaavat ekologinen tiede, prosessifilosofia, kestävän kehityksen, biomimetiikan ja kiertotalouden ajatukset sekä tieteen soveltaminen taiteeseen. Hänen taiteensa pitää sisällään laajasti veistoksia, installaatioita, maalauksia, grafiikkaa, valokuvia ja videoita. Näyttelykokonaisuus Mechanical trees tarkastelee ihmisen luontosuhdetta ja tapaa valjastaa ympäristö käyttöönsä. Taiteilijan mekaaniset puut eivät kuitenkaan ennusta tulevaisuutta, vaan niiden pyrkimyksenä on saada katsojat pohtimaan ihmiskunnan suhdetta ympäristöön ja sitä millaisen tulevaisuuden teoillamme luomme.

Mekaaniset puut on intuitiivinen, henkilökohtainen ja tarinan luomiseen keskittynyt teoskokonaisuus. Ajatus on yhdistää paikallishistoriaa ja myyttejä materiaalituotantoon. Sen lisäksi, että teokset kyseenalaistavat sen millaista tulevaisuutta olemme luomassa ne tutkivat luonnon ja rakennetun ympäristön suhdetta. Teokset osoittavat tulevaisuuteen kuinka suurten ekosysteemipalveluntarjoajien romahdettua ihmiskunta päättäisi etsiä teknologisia ratkaisuja, joista esimerkkinä olisi keksiä hiilen sitomiseen, ilmansuodatukseen ja vedenkierron hallintaan tarvittavia mekaanisia puita.

Ilmatar and Mielikki stood immobilized,
their feet cemented in mud and stone,
in a place where they once roamed free.
Grace replaced with concrete, wonder with brute force.
The trees would not move water but the machines they pumped it now.” Andrzej Tarasiuk:
ote tarinasta Mechanical Trees: Rauma.

Andrzej Tarasiuk on ollut aiemmin residensseissä mm. Argentiinassa, Brasiliassa, Ecuadorissa ja Perussa, joten hän on selvillä siitä, mitä luonnonvarojen louhinta on jo tehnyt mm. Amazon-joen kaltaisilla alueilla. Näyttelyn teosten kautta hän osoittaa mahdollisen tulevaisuuden, jossa kestämätön luonnon hyväksikäyttö johtaa ekosysteemien romahtamiseen ja miten sillä on katastrofaalisia vaikutuksia ympäri planeettaa.

Tämän kuvitellun todellisuuden liittämiseksi paikalliseen kontekstiin Tarasiuk on kirjoittanut tarinan, jossa on lainaa Kalevalan luomistarinasta, Rauman historiasta ja Suomen ilmastonmuutokseen sopeutumis-suunnitelmista. Mechanical Trees -konseptin vahvistamiseksi ja ankkuroidakseen työnsä edelleen maantieteellisesti Raumaan hän on poiminut paikallisia kasveja ja uuttanut niistä väriaineita, joita on käyttänyt näyttelyssä esillä oleviin maalaamiinsa maisemiin.


Tarasiuk työskentelee residenssissä Kanadan Council for the Arts tuella.