Home

Yhdistys

RaumArs_mindmap_suomi.jpg

Raumars ry:n hallitusjäsenten Mind map – näkemys yhdistyksen toiminnasta. (Klikkaa kuva isommaksi)

RaumArs ry - Rauman taiteilijavierasohjelma perustettiin vuonna 1997 Lönnströmin taidemuseon (nykyisin Lönnströmin museot) aloitteesta. Vuonna 1999 RaumArs rekisteröityi ja toimii itsenäisenä yhdistyksenä toimien Satakunnan alueella. Toiminnan taustalla vaikuttavat alueen taide- ja kulttuurilaitokset, taiteilijat sekä toiminnasta kiinnostuneet yksityishenkilöt.

RaumArs ry on kansainvälisen ResArtis taiteilijaresidenssiorganisaation jäsen.

RaumArs sijaitsee Rauman kaupungissa, jossa on kaksi maailmanperintökohdetta; Vanhan Rauma (1991) ja Sammallahdenmäki (1999). Kaupungin edustalla on Selkämeren kansallispuisto (perustettu 2011).

RaumArsin pitkäaikainen ja kiinteä yhteistyökumppani on Rauman taidemuseo. Siellä sijaitsee mm. yhdistyksen postiosoite. Rauman taidemuseo tukee yhdistyksen toimintaa henkilökunnan asiantuntija-avulla ja työpanoksella.

RaumArsin tarkoituksena on edistää Satakunnan alueen kulttuuritarjontaa tuottamalla kaikille avoimia, kiinnostavia ja korkeatasoisia taideprojekteja. Yhteisö- ja ympäristötaideprojektien kautta taide siirtyy lähemmäksi kaupunkilaisia ja mahdollistaa myös satakuntalaisten taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien kehittämisen.

Vuosittain valitaan 3–5 taiteilijavierasta tai -ryhmää yhteisötaiteen residenssiin sekä 5–12 taiteilijaa itsenäisen työskentelyn residenssiin hakemusten perusteella. Ero heidän välillään on se, että yhteisötaiteilijat saavat majoituksen maksutta ja itsenäisesti työskentelevät maksavat pientä vuokraa.

Ohjelmassa olevat taiteenlajit ovat: arkkitehtuuri, esittävät taiteet (musiikki, tanssi, teatteri), kuvataiteet (elokuva, grafiikka, kuvanveisto, maalaus, media, valokuvaus, video), muotoilu, sanataide ja taidekäsityö. Valinnan edellytyksenä on taiteilijan esittämä suunnitelma laadukkaasta ja toimivasta yhteisö- tai ympäristötaidehankkeesta, joka toteutetaan taiteilijan vierailun aikana Satakunnan alueella. Lisäksi monet taiteilijat tekevät ja toteuttavat oman taideprojektin esimerkiksi näyttelyn tai taidekasvatuksellisen tapahtuman muodossa.

Rahoitus:

Muut rahoittajat ja tukijat:

2014: Maaseudun Sivistysliitto, Kiinteistö Oy Tarvontori
2015: Erkko Näppi Oy, Eurajoen Romu Oy, Finlandia Foundation, Finnpilot, Kiinteistö Oy Tarvontori, Kukukari Oy, Logistikas Oy, Meriaura Maritime Logistics, Monentoimentalo, Rauma Marine Constructions Oy, Rauma Works Oy, Rauman Betoni Oy, Rauman Merihistoriallinen Seura ry, Tapani Kuusisto / Rauman KTK Oy, Viitama Raumo Tmi, VG-Shipping.
2016: Rauman Merihistoriallinen Seura ry
2017: Rauma Reimari Lions Club

Hallitus 2018–

  • Jenny Vuorela; tradenomi, opiskelija SAMK/kuvataide Kankaanpää, puheenjohtaja
  • Janne Koski; intendentti / Rauman taidemuseo, varapuheenjohtaja
  • Elina Junnila; yrittäjä/soliaali- ja terveysala
  • Katariina Mannio; kuvataiteilija AMK, Rauman Taidegraafikot, STG, tuntiopettaja/Rauman kuvataidekoulu
  • Senni Pöyry; taiteen maisteri TaM, NYTE ry/Pori
  • Jean-Albert Sirniö; opiskelija/Rauman opettajankoulutuslaitos
  • Jenni Suominen; tanssija, lähihoitaja

Varajäsenet

  • Ruut Luoto; teatteritaiteen maisteri (TeM, Lontoo), kuvataiteilija (AMK, Tampere)
  • Hanna Luukkonen; psykologi, kuvataiteilija, NYTE ry/Pori
Sihteeri
  • Hannele Kolsio; toiminnanjohtaja, FM taidekasvatus

Sivuston kuvat ©RaumArs ry:n arkisto 1997-05 ja ©Hannele Kolsio 2006 alkaen, ellei toisin mainita.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Satakunnan taidetoimikunta Vakka-suomen nuorisosäätiö Kordelin_saatio_4v.png WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Erik_Rosenlew_saatio.jpg Rauman Taidemuseo