Home

Hakuohjeet

Hakuaika vuodelle 2019 on päättynyt. Seuraavan kerran voit hakea maaliskuussa 2019 vuodelle 2020. Tällä hetkellä olemme yhteydessä vuodelle 2019 valittuihin taiteilijoihin. Kiitos!

RaumArsin ideana on alusta asti ollut saattaa taiteilijat, taide paikalliset asukkaat lähemmäs toisiaan tuottamalla yhteisötaiteellisia ja osallistavia taideprojekteja.

Hallitus valitsee yhteistyökumppanien kanssa vuosittain residenssiin 4–10 taiteilijaa, joista 2–4 taiteilijaa saa stipendin (maksuttoman majoituksen, materiaalikuluja ja apua projektin toteuttamiseen). Stipenditaiteilijalta edellytämme vähintään 2 kk:n työskentelyä satakuntalaisen yhteisön kanssa.

Vuonna 2019 tarjoamme taiteilijoille mahdollisuutta hakea yhteistyöhö Rauman museon kanssa kesä/heinä–elokuuksi (2–3 kk)

Ketkä voivat hakea? Yksittäiset taiteilijat, parit, ryhmät, perheet. Työskentely 1–6 kk. Huomioithan lisämaksut ei-taiteilija kumppaneilta.

Projektit: yhteisö-/osallistava taide tai itsenäinen työskentely.

Lue myös "säännöt". Kaikki taiteilijat maksavat rekisteröintimaksun, mikä takaa residenssipaikan.


Blue_Gorilla_Ayho_3.jpgBlueGorilla Lajon asuntoalueella

RaumArs-taiteilijavierasohjelmaan voi hakea eri aloilta
- kuvataiteet (sis. taitoaineet, muotoilu, arkkitehtuuri)
- esittävät taiteet (sis. ääni- ja valotaide)
- kuraattorit, taidehistorioitsijat, kirjailijat ja tutkijat voivat myös hakea.

Vinkki taiteilijoille yhteistyöstä Rauman museon kanssa.

Kesä/heinäkuu–elokuu (2–3 kk)
RaumArs on yhteistyössä Rauman museon kanssa ja tulemme hakemaan EU-avustusta, joka mahdollistaisi lisäpalkkion taiteilijalle tai työparille. Taiteilijan toivotaan suunnittelevan ja toteuttavan teoksen Unescon maailmanperintökohteeseen Sammallahdenmäelle, jossa on pronssikautinen hautaröykkiö ja joka sijaitsee Rauman Lapissa 20 km keskustasta itään. Teos voisi olla valo/ääni-installaatio tai vastaava ei-materiaalinen, joka ottaa paikan erityislaatuisuuden huomioon, ja lappilaiset voisivat osallistua sen suunnitteluun tai tekemiseen. Ennakkovierailu residenssiin on suotavaa. Jos EU-avustusta ei myönnetä, taiteilija(t) saa kuitenkin maksuttoman majoituksen residenssissä, materiaalikuluja ja vähintään matkakulut Raumalta Sammallahdenmäelle. Ystävällisesti huomioi tämä hakiessasi ja sitoutuessasi.

Odotukset taiteilijaa kohtaan
Hakijoiden – erityisesti maksutonta majoitusta hakevien – edellytetään esittävän selkeän suunnitelman residenssin aikana toteutettavasta yhteisö-, ympäristö- tai julkisen taiteen projektista. Valinnan kriteereinä ovat taiteilijan motivaatio työskennellä yhteisön kanssa, aiempien teosten taso ja työsuunnitelma.

Useat projekteista toteutetaan koululaisten tai lasten nuorten kanssa, mutta taiteilijat voivat toteuttaa projektin minkä yhteistyöryhmän kanssa tahansa (lue esim. Yhdistys). Usein näyttelyt ja tapahtumat toteutetaan perinteisistä näyttelytiloista poikkeaviin paikkoihin.

Vinkkinä hakijoille kerrottakoon, että RaumArs tekee kiinteää yhteistyötä ja olemme toteuttaneet menestyksellisesti taideprojekteja Rauman Seudun Katulähetyksen ja Rauman Seudun Työnhakijoiden kanssa, joten otamme mielellämme vastaan hakemuksia, joissa taiteilija työskentelisi jomman kumman kohderyhmän kanssa.

Emme vaadi opetuskokemusta, mutta taiteilijan tulee pystyä toteuttamaan projekti suunnitelmansa mukaisesti.

Kulut

Stipenditaiteilijat saavat majoituksen maksutta toisessa makuuhuoneista ja noin 100-200 euroa/kk (summa vaihtelee vuosittain) projektiin liittyvää materiaalikulukorvausta kuitteja vastaan. Ylimenevät kulut taiteilija maksaa itse. RaumArs antaa tarvittaessa apua taideprojektin toteuttamiseen ja markkinointiin.

Kaikki taiteilijat maksavat rekisteröintimaksun ja residenssin päätyttyä palautettavan vakuusrahan. Lue lisää Säännöt ja Asunto.

Kaksivaiheinen työskentely

Residenssi voi myös johtaa pidemmän työskentelyn yhteisötaideprojektiin siten, että ensimmäisenä vuonna taiteilija tutustuu paikkakuntaan sekä ryhmään ja seuraavana vuonna toteuttaa projektin saaden maksuttoman majoituksen.

Hakemus

Ota huomioon, että selkeä ja hyvin kirjoitettu hakemus on ratkaisevaa, koska RaumArs anoo vuosittain rahoituksensa julkisista avustuksista ja liittää niihin taiteilijoiden hakemukset.

Hakemukseen liitetään

- taidetausta
- lyhyt projektikuvaus
- pitkä projektikuvaus/työsuunnitelma
- ryhmä, jonka kanssa työskentelet vai haluatko tehdä työsi itsenäisesti
- portfolio, joka sisältää CV (max 2 Mb)
- tai portfolio ja CV erikseen (max 2 Mb). Huomaa nimetä liitteet omalla nimelläsi, ei esimerkiksi "RaumArs CV", koska saamme kymmenittäin hakemuksia. Näin tiedämme kenen hakemukseen portfolio kuuluu.


Hallitus yhteistyökumppaneineen käsittelee hakemukset touko–kesäkuussa. Valittuihin taiteilijoihin ollaan yhteydessä kesän aikana ja heidän nimensä julkistetaan elokuun 2018 lopussa RaumArsin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Hakemuksianne odottaen :)


Hakeminen myöhemmin

Hakulomake pysyy avoinna virallisen hakupäivän (20.4.) jälkeen, jotta taiteilijat voivat hakea residenssipaikkaa mahdollisesti jäljelle jääneille kuukausille sen jälkeen, kun vuoden 2019 taiteilijat on valittu. Heidän nimensä ja residenssikuukaudet ovat näkyvillä etusivulla. Yhteydenotot ensin sähköpostitse. Myös peruutuspaikkoja saattaa tulla, mutta se on harvinaista.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Satakunnan taidetoimikunta Vakka-suomen nuorisosäätiö Kordelin_saatio_4v.png WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Erik_Rosenlew_saatio.jpg Rauman Taidemuseo